รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รวม.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรทรวง ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่  23 กรกฎาคม 2561 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยมีท่านรองธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าหน่วยงานทีม OneHome จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนา  สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ณ วัดบ้านละทาย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ตำบลละทาย ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ บ้านพักเด็กและครอบครัวศรีสะเกษ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการขับเคลื่อนงาน พม.พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางทางการขับเคลื่อนร่วมกับ ทีม พม. OneHome จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ