ร่วมเป็นเกียรติในจัดนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาววีรินท์   นิตย์สุวรรณ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายวิชัย ผมหอม นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในจัดนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน โครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ shift and shart ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า เวสล์เกส นนทบุรี โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทวง พม เป็นประธานเปิดงาน