วันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๐ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับคนทุกคน”

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๐ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับคนทุกคน” ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายทัศไนย หริรักษ์ อ่านสาส์นในนามรองประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดศรีสะเกษ นายสุพล  บริสุทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนาในหัวข้อ “การเข้าถึงสิทธิของคนพิการบนพื้นฐานของความเท่าเทียม โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภท การแสดงของนักเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ การแสดงของเด็กพิการจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการและการจับสลากรางวัลพิเศษ ซึ่งภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ได้นำบริการต่าง ๆ มาให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนได้นำผลิตภัณฑ์ และสินค้ามาแสดงและจำหน่าย โดยงานนี้มีคนพิการและประชาขนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมาร่วมงานประมาณ ๑,๕๐๐ คน

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ..https://www.facebook.com/sisaketmsociety/media_set?set=a.1206133242852937.1073742908.100003688171178&type=3&pnref=story