ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดคุณลักษณะ
  4. ใบเสนอราคา
  5. เอกสารบัญชีส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 2