ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์