ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ