ร่วมกิจกรรมวันสตรีไทยจังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรมวันสตรีไทยจังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๐ “พลังสตรีไทย พลังสตรีศรีสะเกษ” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ