วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ เปิดโครงการค่ายอาสาทำดีของเด็กและเยาวชนตำบลอีเซ