Category Archives: ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

พีธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนภาพร  เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพีธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กีฬาสานสัมพันธ์ 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ 2562 และได้ร่วมแข่งกีฬาในเครือของพมจ.ทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสามัคคี

พิธีเปิดงานกาชาดประจำปี จังหวัดศรีสะเกษ 2562