ยินดีต้อนรับ

  • วิสัยทัศน์ องค์กรแห่งคุณภาพ เสริมพลังเครือข่าย สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
  • เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ที่ตั้ง 203/9 หมู่ที่ 9 ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 Email : sisaket@m-society.go.th โทรศัพท์/โทรสาร : 045-611474